< home
         
< over          < werk          < contact          < links, partners en netwerk

mijmering


ruimte voor de mijmering    
ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteiten van een mijmering

alle ruimte aan de mijmering
 
die eindeloze gedachtenstroom, die ongerichte zoektocht in de verborgen regionen van
het geheugen,
gravend in het eigen verleden, in een binnenste dat zich van de wereld afwendt
 
in een ruimte waar de kwetsbare mijmering wordt afgeschermd van onwelgevallige prikkels,
welke de mijmering als een zeepbel uiteen laten spatten
 
in een stedelijke omgeving, want juist daar voorkomen alertheid en een overdaad
aan prikkels het voortbestaan van een mijmering
juist daar biedt de mijmering tegenwicht, is de mijmering een oase
 
in een stedelijke omgeving de ultieme mijmering beleven, een schier eindeloze
opeenvolging van herinneringen, waarbij in de ene herinnering het aanknopingspunt voor
de volgende herinnering ligt
 
al mijmerend in hinkstap door het verleden, waardoor een nieuwe, verfrissende kijk op
het heden kan ontstaan