< home          < over          < werk          < contact          < links, partners en netwerk

haalbaarheidsonderzoek, workshops met initiatiefgroepen,
Collectief Particulier OpdrachtgeverschapVereniging Aardehuis Oost Nederland     2010, ontwikkeling en toetsing van het prototype aardehuis om tijdens de haalbaarheidsfase de knelpunten
op het vlak van bouwregelgeving zichtbaar te maken, CPO

bouw Earthship Zwolleplattegrond prototype aardehuisdoorsnede prototype aardehuismaterialenstaat prototype aardehuis 

referentie Earthship Zwolle
rapport gelijkwaardigheid aardehuisrapport constructie aardehuisrapport geotechnisch onderzoek aardehuis pdf >Vereniging Aardehuis Oost Nederland     2010, ontwikkeling van individuele woningplattegronden, CPO

sfeerbeelden woninginterieur
schets uit workshopuitwerking naar schetsontwerp woningplattegrondinterieurschets pdf >
Wonen Op De Juiste Plek    
2011, onderzoek naar de mogelijkheden van 4 locaties, CPO

1 van de locatiesstedebouwkundig schetsontwerp als uitwerking van WODJPworkshopprogramma en wensen op locatiestedebouwkundig ontwerp, plankaart pdf >Ecowijk Houten     2011, onderzoek naar stedebouwkundige mogelijkheden van de locatie Leebrug te Houten, CPO

stedebouwkundig schetsontwerp als uitwerking van Ecowijkworkshopprogramma en wensen op locatie workshop Ecowijk Houten


Groene Gieter, Gaanderen     2010, stedebouwkundig ontwerp in nauw overleg met vereniging en afdeling stedebouw en welstand, CPO,
opstellen Ruimtelijke Onderbouwing ivm wijziging bestemmingsplan


ontwerpsessie ins blaue, welstand en stedebouwstedebouwkundige schetseerste aanzet woningtypologie pdf >


Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle    
2010, welke stedebouwkundige kenmerken horen bij Mens- en Milieuvriendelijk Wonen, CPO