< home          < over          < werk          < contact

links, partners en netwerk


ins blaue werkt samen met diverse partners uit een uitgebreid netwerk

Ecollectief
landelijk kennisnetwerk voor en door bewoners en professionals die vanuit
een duurzame visie willen bouwen aan mooie vernieuwende en sociale
woonwijken waarin de stem van bewoners een grote rol speelt, reikend van
inspraak tot zelfstandig particuliere projectontwikkeling

Buildingcommunity, Katja van der Valk
duurzaam collectief particulier opdrachtgeverschap, procesbegeleiding, advies en onderzoek

De Bouwadviseur, Michiel Schim van der Loeff
begeleiding van het bouwproces, van idee tot uitvoering

Syneff Consult, Helmond

Orio Architecten, Maarssen

maak<architectuur, Arnhem


Grotenbreg Architecten, Warnsveld