< home          < over          < contact          < links, partners en netwerk

werk van ins blaue


onderzoek en ontwerp, stedebouw en architectuur, ecologisch bouwen en wonen, passiefhuizen,
aardehuizen, strobouw, traditionele bouw, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)


o haalbaarheidsonderzoek, workshops met initiatiefgroepen  >

o woningbouw
            >  vrijstaande woningen
            >  sociale/seriematige woningbouw
            >  zorgappartementen
            >  duurdere koop/huur
            >  bestaande bouw

o
utiliteitsbouw  >

o
overig werk  >

o prijsvraag, studie  >

o ruimte voor mijmering  >