< home          < over ins blaue          < werk          < contact          < links, partners en netwerk
ins blaue 
is in april 2010 opgericht door Gerrit de Weerd. Hij wil zijn kennis en expertise inzetten voor het
samen met de toekomstige gebruiker ontwikkelen van ontwerpen voor gebouw en omgeving.
 
ins blaue richt zich op ontwerpopgaves waarbij respect voor mens en milieu centraal staan. Dit kunnen
vormen van (collectief) particulier opdrachtgeverschap zijn, alsook sociale en zorggerelateerde opgaven voor
corporatie en zorginstelling. Waar nodig wordt samengewerkt met collega's uit het kennisnetwerk
Ecollectief,
of met
maak<architectuur.

In de afgelopen jaren is bij verschillende architectenbureaus brede ervaring opgedaan op diverse schaalniveaus
en ontwerpniveaus. Van haalbaarheidsonderzoek, studie en schetsontwerp tot nauwkeurige uitwerking van een
ontwerpopgave, alsook het meer theoretisch onderzoeken en begeleiden van thema’s op de grenzen van het
vakgebied.

Dromen,
ins blaue hinein fantaseren, mijmeren over gedachten en beelden die opkomen bij een gestelde
opgave, met opdrachtgever en gebruiker. Om uiteindelijk te kunnen landen in een duidelijke ambitie en
vraagstelling die met realiteitszin wordt bewaakt, begeleid en uitgewerkt. Daarbij staat de context waarbinnen
de vraag gesteld wordt centraal. Deze context wordt gevormd door locatie en toekomstige gebruikers.
Bij het uitwerken van de vraag wordt gezocht naar de optimale balans tussen minimale milieubelasting tijdens
bouw, gebruik en hergebruik en investering en gebruikskosten. Ecologie en economie, idealisme en realisme.
Maakbaar.